top of page

CAPI /CATI

Badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI)

  • Wywiad z respondentem przeprowadzany przy użyciu komputera lub innego urządzenia mobilnego

  • Ankieterzy korzystają z ekranu komputera, żeby przeczytać pytania do wywiadu i zapisać odpowiedzi

 

Korzyści:

  • Dowolność zadawanych w wywiadzie pytań

  • Respondent może zobaczyć zadawane mu pytania

Wspomagany komputerowo
wywiad telefoniczny (CATI)

 

  • Ankieter przeprowadza wywiad drogą telefoniczną i zapisuje odpowiedzi na swoim komputerze

  • System automatycznie wybiera numery respondentów i w razie potrzeby oddzwania do nich, co pozwala na kontrolowanie wydatków i usprawnienie procesu przeprowadzania wywiadu

Korzyści:

  • Szybkość, system może być zastosowany w każdej szerokości geograficznej

  • Niezawodność techniczna

bottom of page